Hälsokontroller

  • Hem
  • Hälsokontroller

Hälsokontroll och hälsoundersökning

Vi har olika hälsoundersökningar med olika omfattning och innehåll. Läs mer nedan, kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Hälsokontroll Large

för 1950 kr
Hälsosamtal och Helkroppsundersökning med vilo-EKG, kontroll av längd, vikt, midjemått( BMI uträkning), blodtryck och puls.

Kontroll av status i: lymfkörtlar, sköldkörtel ( manuel kontroll), mun, öron, buk, lungor, extremiteter, neurologi samt reflexer.

Hudkostym kontrolleras för avvikande leverfläckar. Audiometri (hörseltest) samt syntest.

Lungfunktion med spirometri. Vi beställer 21 olika prover: järn, sänka(CRP), blodstatus(8 st), leverprov, galla( 2 st), Kreatinin: njurfunktionsprov, GFR: Njures infiltrations rate, blodsocker, blodfetter(5 st), urinprov (5 analyser).

 

Återkoppling och genomgång av blodprover samt ställningstagande för eventuella åtgärder via mejl ( recept/remiss till Landsting/privat vård).

(Extra prover kan beställas enligt prislistan i höger spalt. OBS: Extra prover kan beställas endast med HLK-Large.)

OBS: För tidigare företagskunder beställes blodprovsremissen elektroniskt innan första besöket. Kunden inlämnar proven hos närmaste laboratorium där de bor eller arbetar. Därefter utförs undersökningen under ett enda tillfälle hos oss under ca 50 minuter. För privat kunder beställes blodprovsremissen elektroniskt i samband med undersökningen och rapporteras per mejl inom 24-48 timmar efter provinlämning. Önskas provinlämning innan besöket skall ersättning erläggas i förväg via vår bolag:s swish kontonummer 123 494 85 50.

Våra hälsokontroller i jämförelsetabell

Large
Kroppsundersökning 21 prover Syntest vilo-EKG Hörseltest Spirometri 1 950 kr
Blodtryck med mera Urinprover
Medium
Kroppsundersökning Glukos vilo-EKG 1 450 kr
Blodtryck med mera Blodvärde
Urinprover
Small
Kroppsundersökning Glukos Syntest 1 150 kr
Blodtryck med mera Blodvärde


Röntgen undersökningar

MR röntgen singel axel: 4900 kr
MR röntgen ländrygg: 4900 kr
MR röntgen nacke: 4900 kr
MR röntgen huvud: 5900 kr
MR röntgen hela Bukorgan: 6900 kr
Denna undersökningning visar bland annat tumörer och aneurismer
Ultraljud Bukorgan: 2700 kr

Notera! Tilläggs undersökningar utförs av hjärtspecialist och kan ordnas mellan 2-5 arbetsdagar. Omfattar paket för kadiologiska singel samt paketutredningar.

Singel utredningar

Arbets EKG: 1650 kr
24 timmars blodtryck mätning: 1650 kr
24 timmars EKG mätning: 1650 kr

 

Ultraljud hjärta (EKO): 2050 kr (Erbjudande nu 1650 kr)
Sömnapné Utredning, genomgång och behandling: 2650 kr
Ultraljud av halskärl: 1750 kr


Paket utredningar

Tidiga tecken till åderförkalkning, EKO:
3950 kr - Erbjudande nu: 3250 Kr


Med hjälp av ultraljudsteknik kan man uppskatta graden av åderförkalkning och upptäcka tidiga tecken till kärlväggs förändringar.

Vi går igenom dina riskfaktorer således riskprofilering. I denna utredning ingår:

  • Konsultation
  • Ultraljud av hjärta (Ekokardiografi)
  • Ultraljud av halskärl (Duplex Carotis)
  • Ultraljud av stora kroppspulsådern

 

Utredning av bröstsmärta:
3250 kr


En kärlkrampsattack upplevs som en diffus, krampartad eller tryckande smärta bakom bröstbenet alternativt som ett band tvärs över bröstet. Ofta, men inte alltid, går det att se förändringar på EKG. Ibland kan även blodprover ge en fingervisning. Många gånger är dock blodproverna helt normala och det är inte alltid som EKG visar några förändringar. Däremot kan eventuell syrebrist i hjärtmuskeln, liksom onormal hjärtrytm, märkas vid ett arbetsprov på cykel där EKG registreras. I denna utredning ingår:

  • Konsultation
  • Arbetsprov
  • Ultraljudsundersökning av hjärtat

Sjukvård

NORVIA kliniken erbjuder privatvård till allmänheten Vi erbjuder privatvård och hjälper dig vidare med dina receptbehov samt kontakt via remiss till specialister. Enkelt läkarbesök (utan prover) kostar 500 kr (Gäller endast privat personer, ej företag). Vissa klienter önskar köpa endast blodprover utan läkarundersökning. Kostnad i så fall beräknas enligt följande:

1 - Kostnad för prover enligt tabell högst upp.
2 - 100 kr för provtagning.
3 - 650 kr för Provbeställning+ Doktorns tolkning och återkoppling( endast per mejl).

Tumörmarkörer

Tumörmarkörerna är sällan organspecifika och deras tillämpning kan därför vara delvis överlappande.
De enskilda tumörmarkörerna är absolut indikerade i vissa tillstånd medan relativt indikerade i andra tillstånd.

Kostnad för de flesta tumör markör är 250 kr / st

IGF-1

InsulinGrowthFactor1 är en förutsättning för cancer och när cancer har bildats så stimulerar IGF1 tillväxten av cancercellerna. Bildningen av IGF-1 i levern stimuleras av insulin, vilket frisätts beroende på blodsockernivån.

Kolhydratintag (socker och stärkelse) göder alltså cancer. Det är viktig att ta reda på hur mycket fritt IGF-1 vi har i våra kroppar. Ju mindre IGFBP-1, desto mer fritt IGF-1. Halterna av IGFBP-1 är i sin tur direkt kopplat till halterna av insulin i kroppen.

När insulin går upp, går IGFBP-1 ner. Enkelt uttryck: när vi äter en massa socker och kolhydrater kommer vi att få mer fritt IGF-1 i kroppen.

PSA

Prostata specifikt antigen, är den enda tumörmarkören med sådan sensitivitet och specificitet att screening av asymptomatiska män > 50 år för prostatacancer kunde vara motiverad.

PSA-analys är dock särskilt starkt indikerad vid monitorering av behandling och sjukdomsutveckling vid prostatacancer. Observera att prov för PSA måste tas innan rektal undersökning.

AFP

Alfa-fetoprotein, är absolut indikerad vid misstanke om Lever cancer, vid tumörer i testiklar och ovarier samt vid uppföljning av patienter som behandlas för nämnda cancerformer.

Relativ indikation föreligger vid monitorering av lever cirrhos med risk för levercancer, monitorering av patienter med risk för tumörer i könskörtelvävnad samt monitorering av patient med risk för contralateral tumör efter resektion av testikeltumör. Observera att AFP är i regel förhöjt vid leversjukdomar.

CA 19-9

Gastrointestinal cancer antigen, är absolut indikerad vid pancreas, hepatobiliär- och magcancer samt vid monitorering av dessa cancertyper. Relativ indikation föreligger vid colorectal cancer och vid ovariecancer sekundärt till CEA respektive CA-25.

CA 125

Används ofta för att detektera äggstockscancer. Är absolut indikerat vid misstanke om cancer i ovarierna samt vid monitorering av behandling och progress av densamma. Relativ indikation föreligger vid misstanke om pancreas cancer som andrahandsmarkör efter CA 19-9.

CA 15-3

CA 15-3 är indikerat enbart vid monitorering av behandling och sjukdomsutveckling vid bröstcancer. Förhöjda halter av detta ses hos en majoritet av patienter med metastaserad bröstcancer.

CEA - 350 kr

Carcinoembryonalt antigen (CEA) är ett immunglobulinliknande protein som produceras i körtelvävnad i nästan alla kroppens körtlar. Produktionen är störst i tarmlumen och CEA används därför speciellt som tumörmarkör för adenocarcinom i colon och rektum. Analcancer uttrycker vanligen inte CEA.

NSE - 400 kr

Neuronspecifik enolas (NSE) används vid lungcancer /neurbelastom.

Praktisk användning med kritiskt omdöme

Tumörmarkörerna är sällan organspecifika och varierar även i relation till andra sjukdomstillstånd än vid tumörsjukdomar. Normalnivåer är svåra att fastställa och vad som skall uppfattas som normalt bör inte sällan ses i relation till den individuella patienten. ”Cut off”-gränser för diagnostik är satta enligt statistiska regler för att ge bästa möjliga balans mellan diagnostisk sensitivitet och specificitet. Tumörmarkörerna har därför begränsad tillämpning och ett okritiskt bruk av tumörmarkörer kan orsaka allvarligt psykologiskt trauma för patienten, leda till oförsvarbara kostnader och i allvarligaste fall utmynna i felaktiga medicinska beslut.

Genom att använda tumörmarkörerna i deras rätta sammanhang och kritiskt utvärdera resultat genom att verifiera genom upprepad analys över lämplig tidsrymd samt utvärdera dem i relation till kända felkällor kan de vara ett betydande diagnostiskt stöd, komma patienterna till hjälp och bidra till att undvika onödiga kostnader.


Norvia är ett givet val om du snabbt vill ta ett vaccin i Stockholm. Med åren har vi blivit kända för vår vänlighet och prisvärda vaccinationer i Stockholm.

Vaccination i Stockholm

Våra besökare kommer från hela Stor-Stockholm: Solna, Sundbyberg, Spånga, Järfälla, Jakobsberg, Sollentuna, Kista, Akalla, Husby, Bromma, Bromsten, Stockholm, Danderyd, Täby, Lidingö, Tyresö, Upplandsbro, Upplandsväsby, Vallentuna, Sigtuna, Värmdö, Nacka, Haninge, Tullinge, Botkyrka, Skärholmen, Ekerö, Södertälje, Salem, Vällingby och Hässelby.

Kontakta Oss

Karta:Wiboms väg 1, 171 71 Solna Telefon:08 - 27 85 00 Fax:07 - 3527 - 6170 Epost:info@norvia.se Webb:www.norvia.se
© Copyright 2019 - designad av redStar