Hälsokontroll - Via Hjärtläkare

Notera! Tilläggs undersökningar utförs av hjärtspecialist och kan ordnas mellan 2-5 arbetsdagar. Omfattar paket för kadiologiska singel samt paketutredningar. Hjärt-undersökningar sker hos samarnetspartner genom våra interna remisser. Denna tjänst går ej att boka online utan skriv ett mail till info@norvia.se och beskriv vad du önskar och varför, vilka symptom som du har, vilka utredningar man har gjort. ( skriv inga personnummer i mail) Vår läkare granskar och återkommer med förslg. Nedan är några hjärt-undersökningar som man mest efterfrågar.

Singel utredningar

Arbets EKG: 3000 kr
24 timmars blodtryck mätning: 3000 kr
24 timmars EKG mätning: 3000 kr

 

Ultraljud hjärta (EKO): 3500 kr
Ultraljud av halskärl: 3000 kr
Ultraljud av kroppspulsådern: 2000 kr

Paket utredningar

Tidiga tecken till åderförkalkning, EKO 3 organ:
7000 kr


Med hjälp av ultraljudsteknik kan man uppskatta graden av åderförkalkning och upptäcka tidiga tecken till kärlväggs förändringar (typ Aortaaneurysm).

Vi går igenom dina riskfaktorer således riskprofilering. I denna utredning ingår:

  • Konsultation
  • Ultraljud av hjärta (Ekokardiografi)
  • Ultraljud av halskärl (Duplex Carotis)
  • Ultraljud av stora kroppspulsådern

 

Utredning av bröstsmärta:
6000 kr


En kärlkrampsattack upplevs som en diffus, krampartad eller tryckande smärta bakom bröstbenet alternativt som ett band tvärs över bröstet. Ofta, men inte alltid, går det att se förändringar på EKG. Ibland kan även blodprover ge en fingervisning. Många gånger är dock blodproverna helt normala och det är inte alltid som EKG visar några förändringar. Däremot kan eventuell syrebrist i hjärtmuskeln, liksom onormal hjärtrytm, märkas vid ett arbetsprov på cykel där EKG registreras. I denna utredning ingår:

  • Konsultation
  • Arbetsprov
  • Ultraljudsundersökning av hjärtat