Tumörmarkörer

Tumörmarkörer

Tumörmarkörerna är sällan organspecifika och deras tillämpning kan därför vara delvis överlappande.
De enskilda tumörmarkörerna är absolut indikerade i vissa tillstånd medan relativt indikerade i andra tillstånd.

Kostnad för de flesta tumör markör är 350 kr / st om man köper HLK Large.

IGF-1

InsulinGrowthFactor1 är en förutsättning för cancer och när cancer har bildats så stimulerar IGF1 tillväxten av cancercellerna. Bildningen av IGF-1 i levern stimuleras av insulin, vilket frisätts beroende på blodsockernivån.

Kolhydratintag (socker och stärkelse) göder alltså cancer. Det är viktig att ta reda på hur mycket fritt IGF-1 vi har i våra kroppar. Ju mindre IGFBP-1, desto mer fritt IGF-1. Halterna av IGFBP-1 är i sin tur direkt kopplat till halterna av insulin i kroppen.

När insulin går upp, går IGFBP-1 ner. Enkelt uttryck: när vi äter en massa socker och kolhydrater kommer vi att få mer fritt IGF-1 i kroppen.

PSA

Prostata specifikt antigen, är den enda tumörmarkören med sådan sensitivitet och specificitet att screening av asymptomatiska män > 50 år för prostatacancer kunde vara motiverad.

PSA-analys är dock särskilt starkt indikerad vid monitorering av behandling och sjukdomsutveckling vid prostatacancer. Observera att prov för PSA måste tas innan rektal undersökning.

AFP

Alfa-fetoprotein, är absolut indikerad vid misstanke om Lever cancer, vid tumörer i testiklar och ovarier samt vid uppföljning av patienter som behandlas för nämnda cancerformer.

Relativ indikation föreligger vid monitorering av lever cirrhos med risk för levercancer, monitorering av patienter med risk för tumörer i könskörtelvävnad samt monitorering av patient med risk för contralateral tumör efter resektion av testikeltumör. Observera att AFP är i regel förhöjt vid leversjukdomar.

CA 19-9

Gastrointestinal cancer antigen, är absolut indikerad vid pancreas, hepatobiliär- och magcancer samt vid monitorering av dessa cancertyper. Relativ indikation föreligger vid colorectal cancer och vid ovariecancer sekundärt till CEA respektive CA-25.

CA 125

Används ofta för att detektera äggstockscancer. Är absolut indikerat vid misstanke om cancer i ovarierna samt vid monitorering av behandling och progress av densamma. Relativ indikation föreligger vid misstanke om pancreas cancer som andrahandsmarkör efter CA 19-9.

CA 15-3

CA 15-3 är indikerat enbart vid monitorering av behandling och sjukdomsutveckling vid bröstcancer. Förhöjda halter av detta ses hos en majoritet av patienter med metastaserad bröstcancer.

CEA - 350 kr

Carcinoembryonalt antigen (CEA) är ett immunglobulinliknande protein som produceras i körtelvävnad i nästan alla kroppens körtlar. Produktionen är störst i tarmlumen och CEA används därför speciellt som tumörmarkör för adenocarcinom i colon och rektum. Analcancer uttrycker vanligen inte CEA.

NSE - 400 kr

Neuronspecifik enolas (NSE) används vid lungcancer /neurbelastom.

Praktisk användning med kritiskt omdöme

Tumörmarkörerna är sällan organspecifika och varierar även i relation till andra sjukdomstillstånd än vid tumörsjukdomar. Normalnivåer är svåra att fastställa och vad som skall uppfattas som normalt bör inte sällan ses i relation till den individuella patienten.
”Cut off”-gränser för diagnostik är satta enligt statistiska regler för att ge bästa möjliga balans mellan diagnostisk sensitivitet och specificitet. Tumörmarkörerna har därför begränsad tillämpning och ett okritiskt bruk av tumörmarkörer kan orsaka allvarligt psykologiskt trauma för patienten, leda till oförsvarbara kostnader och i allvarligaste fall utmynna i felaktiga medicinska beslut.

Genom att använda tumörmarkörerna i deras rätta sammanhang och kritiskt utvärdera resultat genom att verifiera genom upprepad analys över lämplig tidsrymd samt utvärdera dem i relation till kända felkällor kan de vara ett betydande diagnostiskt stöd, komma patienterna till hjälp och bidra till att undvika onödiga kostnader.


Tumörmarkör MAN - (Norvia 19)

1650 kr

  • AFP (Alfa-fetoprotein): tumörmarkör för lever, testis och äggstock
  • CA 19-9: Tumörmarkör för mag- tarmkanal och bukspottkörtel
  • PSA: Tumörmarkör för prostata
  • NSE: Tumörmarkör för lungor

Tumörmarkör KVINNA - (Norvia 20)

1650 kr

  • AFP: Alfa-fetoprotein: Tumörmarkör för lever, testis och äggstock.
  • CA 19-9: Tumörmarkör för mag- tarmkanal och bukspottkörtel
  • CA 15-3 Tumörmarkör för bröst
  • NSE: Tumörmarkör för lungor

Tumörmarkör NEUTRAL - (Norvia 21)

1050 kr

  • AFP: Alfa-fetoprotein, Tumörmarkör för lever, testis och äggstock.
  • CA 19-9: Tumörmarkör för mag- tarmkanal och bukspottkörtel