Psykosociala profiler

Psykosociala profiler

Den psykosociala profilen belyser arbetsmiljö och stressbelastning med hjälp av faktorer som hälsa, stress, stresshanteringsförmåga, självkänsla, livsstil, arbetstrivsel, relationer till arbetskamrater, arbetsledare, upplevelse av arbetskrav, arbetstillfredsställelse mm.

Resultaten redovisas grafiskt på gruppnivå för arbetsgivare varvid handlingsplaner utformas i samråd för såväl privat- som arbetsliv.

Internetbokning!

Använd länken nedan för bokning.